Russian Español

   HOME

   PUBLICATIONS

   TEACHING

   VIDEO

   BIOGRAPHY

Dr Ekaterina Stepanova


Select publications in Russian
(except for books)


For information in Russian, click here

Stepanova E. Kak i pochemu Rossiya i SShA mogut sotrudnichat' v protivodeistvii terrorizmu [How and Why Russia and the USA Can Cooperate on Terrorism], Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia (PONARS Eurasia) Policy Memo no. 450 (Washington D.C.: Elliott School of International Affairs, George Washington University, November 2016).    pdf    html
   see also in English.

Stepanova E. [Long-term forecast of trends in terrorism], in Puti k miru i bezopasnosti [Pathways to Peace and Security], no. 1(50), May 2016, pp. 39–52.

Stepanova E., [Russia's Policy on Syria after the Start of Military Engagement], PONARS Eurasia Policy Memo no. 421 (Washington D.C.: Elliott School of International Affairs, George Washington University, February 2016).  html   pdf
   see also reprint in: Russia in Global Affairs; see also in English.

Stepanova E., [ISIS and transnational Islamist terrorism], in Puti k miru i bezopasnosti [Pathways to Peace and Security], no. 2(47) (Dec. 2014), pp. 13–27.

Stepanova E., [The main trends in contemporary terrorism – Part II: regionalization of armed radical Islamist movements (the case of ISIS)] , in Security Index, vol. 20, no. 4(111), Winter 2014, pp. 49–58.

Stepanova E. [The main trends in contemporary terrorism – Part I], in Security Index, vol. 20, no. 3(110), Fall 2014, pp. 95–110.

Stepanova E.A. Politicheskii krizis v Afganistane i ego znacheniye dlya Rossii [The Political Crisis in Afghanistan and its Implications for Russia], Russian Council on Foreign Affairs analytical brief, 25 July 2014. See also in English.

Stepanova E. (principal author). Afganskii narkotrafik: sovmestnaya otsenka ugrozy [Afghan narcotrafficking: a joint threat assessment], Report by Joint U.S.-Russia Working Group on Afghan Narcotrafficking (N.Y.; Moscow: EastWest Institute, Feb. 2014), 60 p.
ISBN 978-0-615-97679-2.  Also available in English.


Stepanova E.A. “Rossiya, SShA i protivodeistviye narkotrafiku iz Afganistana” [Russia, the USA and countering the narcotrafficking from Afghanistan], in Pro et Contra, vol. 17, no. 6(61), (Nov.-Dec. 2013), pp. 102–119.

Stepanova E. Bostonskiye vzryvy: “odinokiye volki” i “bezlidernyi djihad” posle al-Qayedy [The Boston bombings: a post-Qaeda take on “lone wolves” and “leaderless jihad”], PONARS Eurasia Policy Memo № 268, July 2013.

Stepanova E. Afganistan posle 2014: perspektivy dlya Rossii [Afghanistan after 2014: Prospects for Russia], Russie.NEI.Visions, no. 71. (May 2013) [Paris: Institut français des relations internationales (Ifri)], 26 p. Also available in French and English.


Stepanova E. “Vooruzhyonnyi konflikt v Sirii i politika Rossii” [The armed conflict in Syria and Russia's policy], in Puti k miru i bezopasnosti [Pathways to Peace and Security], no. 2(43) (November 2012), pp. 7-25.

Stepanova E. “Chuzhiye voiny ukhodyaschei epokhi“ [The alien wars of the passing age]: Book review, in Puti k miru i bezopasnosti [Pathways to Peace and Security], no. 2(43) (Nov. 2012), pp. 126-129.

Stepanova E. Grazhdanskaya voina v Sirii: perekhodnyi protsess bez interventsii? [The Syrian civil war: transition without intervention?], PONARS Eurasia Policy Memo no. 228 (Washington D.C.: Elliott School of International Affairs, George Washington University, September 2012), transl. from English.

Stepanova E. Siriiskii krizis i formirovaniye vneshnei politiki Rossii [The Syrian crisis and the making of Russia's foreign policy], PONARS Eurasia Policy Memo no. 199 (Washington D.C.: Elliott School of International Affairs, George Washington University, May 2012), transl. from English.

Stepanova Е. “Afganistan: perspektivy politicheskogo uregulirovanija” [Afghanistan: prospects for a political settlement], in Puti k miru i bezopasnosti [Pathways to Peace and Security], no. 1(42) (February 2012), pp. 18–33.
   Reprinted in: Rossiya i musulmankii mir [Russia and the Muslim World], no. 6 (2013), pp. 72–88,

Stepanova Е. “Transnatsional'nyie ugrozy: terrorizm, narkotraffik, piratstvo” [Transnational threats: terrorism, drug trafficking, piracy], in Alexandr Dynkin and Natalia Ivanova (eds), Rossiya v politsentrichnom mire [Russia in a Polycentric World] (Moscow: Ves Mir, 2011), pp. 141–148.

Stepanova Е. “Transnatsional'nyi terrorizm spustya 10 lyet posle teraktov 11 sentyabrya: spad, podyom ili transformatsiya?” [Transnational terrorism ten years after September 11: decline, rise or transformation?] in Vestnik MGU. Series 25: International Relations and World Politics, no. 3 (2011), pp. 4–34.

Stepanova Е. “Arabskiye revolutsii: k dialektike prichin i sledstvii” [The Arab revolutions: on dialectics of causes and consequences], in Puti k bezopasnosti [Pathways to Security], no. 40-41 (Moscow: IMEMO, 2011), pp. 40–48.

Stepanova Е. “Vooruzhyonnyie konflikty, prestupnost' i kriminal'noye nasiliye” [Armed conflict, crime and criminal violence], in Yezhegodnik SIPRI 2010 [SIPRI Yearbook 2010: Russian edition] (Moscow: IMEMO, 2011), pp. 39–67, transl. from English.

Stepanova E. “Asimmetrichnyi konflikt kak nematematicheskaya kategoriya” [Asymmetrical conflict as a non-mathematical category], in Index bezopasnosti [Security Index], vol. 17, no. 2 (Summer 2011), pp. 167–172; also available in English.

Stepanova E. “Tendentsii v sfere vooruzhyonnyh konfliktov: odnostoronneye nasiliye protiv grazhdanskogo naseleniya” [Trends in armed conflicts: one-sided violence against civilians], in Yezhegodnik SIPRI 2009 [SIPRI Yearbook 2009], transl. from English (Moscow: IMEMO, 2010), pp. 41–76.

Stepanova E.A. “Global'nyie tendentsii v oblasti odnostoronnego nasiliya protiv grazhdanskogo naseleniya” [Global trends in one-sided violence against civilian population], in Obschestvennyie nauki i sovremennost' [Social Sciences and Modernity], no. 6 (2010), pp. 81–89

Stepanova E.A. “Terrorizm: problemy opredeleniya i funktsional'no-ideologicheskaya tipologiya” [Terrorism: problems of definition and the functional-ideological typology], in Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniya [The World Economy and International Relations], no. 7 (2010), pp. 23–32.

Stepanova E.A. “Asimmetrichnyi konflikt kak silovaya, statusnaya, ideologicheskaya i strukturnaya asimmetriya” [Asymmetrical conflict as a power, status, ideological and structural asymmetry], in Voyennaya mysl' [Military Thought], no 5. (2010), pp. 47–54.

Stepanova E.A. “Terrorizm kak ugroza kriticheskoi infrastrukture” [Terrorism as a threat to critical infrastructure], in Svobodnaya mysl' [Free Thought], no. 4 (2010), pp. 33–48.

Stepanova E.A. “Tendentsii v vooruzhyonnyh konfliktah” [Trends in armed conflicts], in Yezhegodnik SIPRI 2008: vooruzheniya, razoruzheniye i mezhdunarodnaya bezopasnost' [SIPRI Yearbook 2008: Russian edition], (Moscow: IMEMO, 2009), pp. 50–84; transl. from English.

Stepanova E. “Sovremennyie kontseptsii izuchenija mezhdunarodnyh otnoshenii” [Modern Concepts in the Study of International Relations, last quarter of the 20th century - early 21st century], in Alexander Manykin (ed.)., Osnovy Obschei teorii mezhdunarodnyh otnoshenii [General Theory of International Relations: Main Approaches] (Moscow: Moscow State University Press, 2009), pp. 145–174.

Stepanova E. “Global'nyie tendentsii v razvitii sovremennyh vooruzhyonnyh konfliktov” [Global Trends in Contemporary Armed Conflicts], in Union Magazine, no. 1 (Sep. 2009), pp. 40–53.

Stepanova E. Sections V.1. Counternarcotics; V.2. Anti-terrorism; V.4. Emergency and humanitarian crisis response and prevention, in I.Yurgens, A.Dynkin and V.Baranovsky (eds.), Arkhitektura yevroatlanticheskoi bezopasnosti [The Architecture of Euro-Atlantic Security] (Moscow: Ekon-Info for the Institute of Contemporary Development, 2009), pp. 89–98, 102–103; also available in English.

Stepanova E., “Gosudarstvo i chelovek v sovremennyh konfliktah” [The state and the individual in modern conflicts], in Mezhdunarodnyie protsessy [International Processes] vol. 6, no. 1 (Jan.–Apr. 2008), pp. 29–40.

Stepanova E., “Organizovannaya prestupnost’ i terrorizm v mire i Rossii” [Organized crime and terrorism in the world and in Russia], in Vladimir Baranovsky (ed.), God planety 2007: ekonomika, politika, bezopasnost' [Year of the Planet 2007: Economics, Politics, Security] (Moscow, IMEMO, 2007), pp. 63–76.

Stepanova E., “Mnogoobraziye i transformatsija terrorizma: s internatsionalom i bez” [Diversity and transformation of terrorism: the ‘Internationale’ and beyond], in Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnoshenija (MEiMO) [World Economy and International Relations], no. 7 (July 2007), pp. 109–119 (Book review).

Stepanova E., “Transnatsional’noye dzhikhadistskoye dvizheniye i lokal’no-regional’nyi islamistskii terrorizm v 2005-2006 gg.” [Transnational jihadi movement and terrorism of Islamist bent at the local/regional level], in God planety [Year of the Planet] Moscow, IMEMO, no. 15, 2007.

Stepanova E., “Gumanitarnyi potentsial Rossii i vosstanovlenije ekonomiki konfliktnyh zon” [Russia’s humanitarian potential and post-conflict reconstruction], in Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnoshenija [World Economy and International Relations], no. 5 (May 2007), pp. 65–78.

Pikayev A. and Stepanova E., “Yadernyi terrorizm: utopiya ili ugroza?” [Nuclear terrorism: Utopia or threat?], in Alexei Arbatov (ed.), Razoruzheniye i bezopasnost 2004-2005: novyie podkhody k mezhdunarodnoi bezopasnosti [Disarmament and Security 2004-2005: New Approaches to International Security] (Moscow: Nauka, 2007), pp. 37–73.

Stepanova E., “Osobennosti finansirovaniya transnatsional’nyh islamistskih setei v kontekste bor’by s mezhdunarodnym terrorizmom” [Specifics of the financing of transnational Islamist networks in the context of the fight against international terrorism], [Disarmament and Security 2004-2005: New Approaches to International Security], pp. 145–159.

Stepanova E., “Evolutsiya mezhdunarodnogo prava i rossiiskogo zakonodatel’stva po protivodeistviyu terrorizmu” [Evolution of the international anti-terrorism law and the Russian anti-terrorism legislation], in [Disarmament and Security 2004-2005: New Approaches to International Security], pp. 210–232.

Stepanova E., “Islamistskij terrorizm segodnya: global’nyi i lokal’no-regional’nyi urovmi” [Islamist terrorism today: global and local/regional levels], in Index bezopasnosti [Security Index], vol. 13, no. 1(81), (Feb. 2007), pp. 75–92.

Pikayev A. and Stepanova E., “Nerasprostranenije i yadernyi terrorizm” [Non-proliferation and nuclear terrorism], in Alexei Arbatov and Vladimir Dvorkin (eds), Yadernoje oruzhije posle kholodnoi voiny [Nuclear Arms After the Cold War] (Moscow: ROSSPEN, 2006), pp. 310–357.

Stepanova E., “Terrorizm i asimmetrichnyi konflikt: problemy opredelenija i tipologija” [Terrorism and asymmetric conflict: problems of definition and typology], in Sovremennyi terrorizm: istoki, tendentsii i problemy preodolenija [Modern Terrorism: Sources, Trends and the Problems of Countering]; Notes of International University in Moscow, no. 6 (Moscow: International Univ. Press, 2006), pp. 177–190.

Stepanova E., “Organizatsionnyje formy global’nogo jihada” [Organizational forms of global jihad], in Mezhdunarodnyje protsessy [International Processes], vol. 4, no. 1(10), (Jan.–Apr. 2006), pp. 95–104.

Stepanova E., “Narkobiznes, vooruzhyonnyje konflikty i dvizhenija sotsial’no-politicheskogo protesta v Kolumbii, Peru i Bolivii” [Illicit drug business and socio-political protest movements in Colombia, Bolivia and Peru], in Eksport vooruzhenij [Arms Exports], no. 3 (March–Apr. 2006), pp. 56–62.

Stepanova E. “OBSE i rossiisko-amerikanskoye sotrudmichestvo v bor'be protiv terrorizma” [The OSCE and the Russia-U.S. cooperation in the fight against terrorism], in Yezhegodnik OBSE 2002 [OSCE Yeabook 2002] (Moscow: Human Rights Publ., 2005). See also in English and German.

Stepanova E., “Rossija, OON i protivodeistvije terrorizmu: pravovyje i prakticheskije aspekty” [Russia, the UN and anti-terrorism: legal and practical aspects], in Yezhegodnik SIPRI 2005 [SIPRI Yearbook 2005, Russian Edition] (Moscow: Nauka, 2006), pp. 835–849.

Stepanova E., “Protovideistvije finansirovaniju terrorizma” [Supression of terrorism financing], in Mezhdunarodnyje protsessy [International Processes], vol. 3, no. 2(8), (May–Aug. 2005), pp. 66–73.

Stepanova E., “Bor'ba s terrorizmom i operatsii po podderzhaniyu mira: osobennosti vzaimosvyazi” [Anti-terrorism and peace operations: specifics of the linkage], in A.Nikitin (ed.), Mirotvorcheskiye operatsii, parlamenty i zakonodatel'stvo [Peace Support Operations, Parliaments and Legislation] (Moscow: Center for Political and International Studies (CPIS); Geneva Center for Democratic Control of the Armed Forces (DCAF), 2004), pp. 158–168.

Stepanova E., “Nezakonnyi oborot narkotikov i yego vzaimosvyaz’ s konfliktami i terrorizmom (Afganistan i Tsentral’naja Azija)” [Illicit drug trafficking and its links to conflicts and terrorism: Afghanistan and Central Asia], in Razoruzhenije i bezopasnost [Disarmament and Security, 2001–2002] (Moscow: Nauka, 2003), pp. 57–72.

Stepanova E., “Rossija i problemy regulirovanija lokal’no-regional’nyh konfliktov. Mirotvorcheskaya dejatel’nost’ ” [Russia and the problems of local/regional conflict management. Peacekeeping], in Razoruzhenije i bezopasnost’, 2001-2002 [Disarmament and Security, 2001–2002] (Moscow: Nauka, 2003), pp. 114–141.

Stepanova E., “Albanskij faktor v makedonskom konflikte” [The Albanian factor in the Macedonia conflict], in Albanskij faktor krizisa na Balkanah [The Albanian Factor in the Balkan Crises] (Moscow: INION RAN, 2003), pp. 87–103.

Stepanova E., “Nezakonnii oborot narkotikov v Afganistane i v Tsentral'noi Azii v kontekste antiterroristicheskoi kampanii” [Illicit drug trade in Afghanistan and Central Asia in the context of anti-terrorism campaign], in Yadernii Kontrol' [Nuclear Control], no. 5 (Sep./Oct. 2002), pp. 37–49.

Stepanova E., “Theories of international relations: present state of the discipline”, in A.Manykin (ed.), Introduction to International Relations Theory (Moscow: Moscow State Univ. Press, 2001), pp. 93–113.

Stepanova E., “Internationalized internal conflict as the main type of local and regional armed confrontation in the post-bipolar world,” in Conflicts and Crises in International Relations: Problems of Theory and History (Moscow: MAX Press, 2001), pp. 89–110.

Stepanova E., “Religious peace at the time of war: the role of the religious factor in the Macedonian crisis,” in NG-Religion, no. 16 (87) (22 Aug. 2001).

Pikayev A. and Stepanova E. (eds.), Russia-U.S. Relations under the Bush Administration: PONARS Policy Memos no. 187-195 (Moscow: 2001).

Stepanova E., “Russia and NATO crisis management strategy,” Russia and European Security Institutions: Entering the 21st Century (Moscow: Carnegie Moscow Center, 2000), pp. 134–173.

Stepanova E., “Politika SShA v otnoshenii Kosovskogo konflikta” [U.S. Policy on the Kosovo conflict], in D.Trenin and E.Stepanova (eds), [Kosovo: International Aspects of the Crisis] (Moscow: Carnegie Moscow Center, 1999), pp. 158–211.

Stepanova E., “The impact of the 1991 Persian Gulf War on the theory and practice of the US regional conflict management,” in Moscow University Review, no. 3 (1998), pp. 36–56.

Stepanova E., “Regional conflict management policy of the Clinton administration,”, in USA and the World (Moscow State Univ. Press, 1997), pp. 117–133.

Manykin A.S., Stepanova E.A., “Formirovanije novoi sistemy mezhdunarodnyh otnoshenii i jugoslavskii krizis” [The formation of the new system of international relations and the Yugoslav crisis], in Na rubezhe vekov [At the Turn of the Century], no. 1 (Jan.-March 1997), pp. 55–63.

Stepanova E., “Deitonskije dogovoryonnosti po Bosnii i geopoliticheskije interesy Rossii” [Dayton accords on Bosnia and Russia's geopolitical interests], in Biznes i politika [Business and Politics], no. 2(15) (1996), pp. 58–63.


© 2007—2014, Ekaterina Stepanova